Menawarkan Program Diploma Pengurusan Teknologi, Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan), Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik), Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat), Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk), Diploma Senibina, Diploma Kejuruteraan Elektronik dan Diploma Rekabentuk Dalaman.

KERJASAMAPROGRAMSYARAT KEMASUKAN MINIMUMYURAN PENGAJIAN
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)
(A1799)
Lulus SPM dengan 3 kredit: Bahasa Melayu, Matematik, salah SATU (1) subjek Sains/Teknikal/Vokasional SERTA LULUS Bahasa Inggeris atau 3 kredit SPM: Matematik, salah SATU (1) subjek Sains/Teknikal/Vokasional, SATU (1) subjek lain SERTA LULUS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.RM3,950.00 per semester
Diploma Pengurusan Teknologi (A1797)Lulus SPM dengan 3 kredit: Bahasa Melayu dan DUA (2) subjek lain SERTA LULUS Matematik atau 3 kredit SPM: Matematik dan DUA (2) subjek lain SERTA LULUS Bahasa Melayu.RM3,300.00 per semester
Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
(A8941)
Lulus SPM dengan 3 kredit: Bahasa Melayu dan DUA (2) subjek lain SERTA LULUS Matematik atau 3 kredit SPM: Matematik dan DUA (2) subjek lain SERTA LULUS Bahasa Melayu.RM3,300.00 per semester
Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat) (A8938)Lulus SPM dengan 3 kredit: Bahasa Melayu, Matematik dan SATU (1) subjek lain atau 3 kredit SPM: Matematik, DUA (2) subjek lain SERTA LULUS Bahasa Melayu.RM3,700.00 per semester
Diploma Rekabentuk Dalaman (MQA/PA10898)Lulus SPM dengan 3 kredit dalam mana-mana subjek; DAN
Lulus Pendidikan Seni ATAU Lulus Ujian Portfolio bagi yang tidak mengambil Pendidikan Seni; ATAU
Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan serla lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit.
RM3,750.00 per semester
Diploma Senibina (MQA/FA3160)Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit dalam mana-mana subjek termasuk Matematik; DAN
Lulus Pendidikan Seni ATAU Lulus Ujian Portfolio bagi yang tidak mengambil Pendidikan Seni; ATAU
Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan NOSS BC-050-3-Pelukis Pelan Kanan Senibina atau NOSS B-050-3-Pelukis Pelan Kanan Senibina serta lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit.
RM3,950.00 per semester
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk) (MQA/PA4471)Lulus SPM dengan 3 kredit; Matematik, salah satu (1) subjek Sains/Teknikal/Vokasional dan SATU (1) subjek lain DAN lulus Bahasa Inggeris; ATAU
Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan serta lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit; ATAU
Lulus Sijil Kolej Komuniti tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan serta lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit; ATAU
Lulus STPM sekurang-kurangnya Gred C dalam 1 subjek serta lulus Matematik, Bahasa Inggeris dan 1 subjek Sains/Teknikal/Vokasional peringkat SPM.
RM3,950.00 per semester
Diploma Kejuruteraan Elektronik (MQA/PA4470)Lulus SPM dengan 3 kredit: Matematik, salah SATU (1) subjek Sains/Teknikal/Vokasional dan SATU (1) subjek lain SERTA LULUS Bahasa Inggeris.RM3,950.00 per semester